Panduan Pengucapan Awam Secara Islam (Islamic Public Speaking)

Ini sebagai panduan sahaja. Boleh diperbaiki lagi dengan menambah yang bahagian-bahagian yang difikirkan perlu untuk mencantikkan lagi persembahan. Wallahu a'lam.

1. Beri salam kepada hadirin (Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..)
2. Memuji Allah (Alhamdulillahi rabbil 'a lamin....)
3. Salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w. (Allahumma salli 'a la muhammad .... )
4. Mememimpin doa, fatihah dan kata-kata aluan serta ingatkan supaya bertakwa kepada Allah s.w.t.
5. Tajuk ceramah saya pada hari ini ialah..........
6. Huraian dan persembahan syarahan
7. Akhir syarahan dengan membaca surah Wal 'ash ri .....
8. Sekadar itu sahaja, yang baik datang dari Allah s.w.t. salah silap dari diri saya sendiri.
9. Sekian sahaja. Assalamu'alaikum....