Panduan Menulis Esei

Muka surat depan
Tajuk:Seperti yang diberikan.
Disediakan untuk: Abd Aziz bin Harjin.
Disediakan oleh: Nama kamu
Nombor Pelajar: No. kad pelajar.
Program: Kod Program
Tarikh: Tarikh hantar

Sila rujuk: http://abdazizharjin.blogspot.com

Muka ke dua
Isi kandungan
1. Pendahuluan
2. Takrif tajuk
3. Huraian tajuk
4. Kesimpulan
5. Bahan rujukan
6. Lampiran

Muka ke tiga
1. Pendahuluan
Ringkasan keseluruhan tajuk perbincangan.

Muka ke empat
1. Takrif tajuk
Membincangkan pengertian tajuk perbincangan.

Muka ke lima
1. Isi
a. Konsep
b. Sumber
c. Prinsip
d. Asas
e. Nilai
f. Faktor
g. Dll

Muka ke sepuluh
1. Kesimpulan
Keseluruhan perbincangan


Muka ke sebelas
1. Bahan rujukan
Buku
Majalah
Internet