Panduan Pengucapan Awam Secara Islam (Islamic Public Speaking)

Ini sebagai panduan sahaja. Boleh diperbaiki lagi dengan menambah yang bahagian-bahagian yang difikirkan perlu untuk mencantikkan lagi persembahan. Wallahu a'lam.

1. Beri salam kepada hadirin (Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..)
2. Memuji Allah (Alhamdulillahi rabbil 'a lamin....)
3. Salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w. (Allahumma salli 'a la muhammad .... )
4. Mememimpin doa, fatihah dan kata-kata aluan serta ingatkan supaya bertakwa kepada Allah s.w.t.
5. Tajuk ceramah saya pada hari ini ialah..........
6. Huraian dan persembahan syarahan
7. Akhir syarahan dengan membaca surah Wal 'ash ri .....
8. Sekadar itu sahaja, yang baik datang dari Allah s.w.t. salah silap dari diri saya sendiri.
9. Sekian sahaja. Assalamu'alaikum....


Panduan Menulis Esei

Muka surat depan
Tajuk:Seperti yang diberikan.
Disediakan untuk: Abd Aziz bin Harjin.
Disediakan oleh: Nama kamu
Nombor Pelajar: No. kad pelajar.
Program: Kod Program
Tarikh: Tarikh hantar

Sila rujuk: http://abdazizharjin.blogspot.com

Muka ke dua
Isi kandungan
1. Pendahuluan
2. Takrif tajuk
3. Huraian tajuk
4. Kesimpulan
5. Bahan rujukan
6. Lampiran

Muka ke tiga
1. Pendahuluan
Ringkasan keseluruhan tajuk perbincangan.

Muka ke empat
1. Takrif tajuk
Membincangkan pengertian tajuk perbincangan.

Muka ke lima
1. Isi
a. Konsep
b. Sumber
c. Prinsip
d. Asas
e. Nilai
f. Faktor
g. Dll

Muka ke sepuluh
1. Kesimpulan
Keseluruhan perbincangan


Muka ke sebelas
1. Bahan rujukan
Buku
Majalah
Internet